Ako správne recyklovať

27. apríl, 2020 | radí

Jedna tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Z 30 plastových fliaš sa vyrobí 1 nová fleecová bunda. Zo 670 plechoviek zas rám na bicykel. Triediť odpad sa oplatí!

Recyklácia síce nechráni životné prostredie, ale prispieva k jeho poškodzovaniu v menšej miere. Každý z nás tvorí dennodenne veľké množstvo odpadu, bežný Slovák ročne vyprodukuje až 330 kilogramov a väčšina z neho končí na skládkach. Ak však nebudeme leniví a začneme svoj odpad triediť do farebných kontajnerov, odpadu na skládkach bude menej a ty si môžeš povedať, že si zas o krok bližšie k EKO Olympu 🙂

Každý jeden deň môžeš doma, v práci alebo v škole triediť odpad ľahko a uvedomelo. Ak u vás doma ešte neseparujete, je najvyšší čas začať. Buď ty ten iniciátor a urči, do akých nádob budete vhadzovať plasty, do akých sklo a papier, a kam bio odpad. Aj v tvojej práci alebo škole by ste mali mať nádoby minimálne na plast a papier k dispozícii. A ak sa práve nachádzaš niekde vonku, kde v blízkosti teba koše na separovaný zber nie sú, odpad si vlož do tašky alebo nejakého vrecka a neskôr ho vyhoď do správneho koša.

Tak sa pozri, kam patrí odpad z tvojho bežného dňa:

 • Obaly z jogurtov vhoď do žltej nádoby na plast. Ak jogurt celý zješ, kelímok oplachovať nemusíš. Všetky plasty sa totiž pred ďalším spracovaním ešte čistia. Ak si však jogurt celý nezjedol, kelímok vypláchni vodou, lebo obsah vo vnútri by mohol splesnivieť. Mnoho jogurtov má na sebe aj papierový prebal, ten vyhoď do modrého koša.
 • PET fľaše a vrchnáky z fliaš patria samozrejme do plastu. Plastový vrchnák nemusíš dávať z fľaše dole a hádzať do koša zvlášť, dôležité je, aby si fľašu pred vyhodením poriadne postláčal, aby zabrala v koši čo najmenej miesta.
 • Plastové tašky a mikroténové vrecká patria do žltej nádoby na plasty. Ak sú však až príliš znečistené, vhoď ich radšej do zmesového odpadu.
 • Ohryzok z jablka vhoď do bio odpadu v hnedom koši. Ale najlepšie, keď to jablko zješ aj s ohryzkom, vtedy odpad nevytvoríš žiadny:)
 • Vreckovky a servítky sú síce z papiera, no do koša na papier nepatria. Akonáhle ich použiješ, stávajú sa nehygienickými. Vhoď ich do zmesového komunálneho odpadu.
 • Prázdny obal zo zubnej pasty je už znečistený, preto patrí do zmesového odpadu.
 • Obaly od vajíčok a rolky z toaletného papiera patria do modrého kontajnera. Áno, dlhé roky sa vhadzovali do komunálneho zmesového odpadu, keďže tieto obaly už boli viackrát recyklované, mali veľmi krátke vlákna, takže sa už ďalej spracovať nedali. Ale časy aj technológie sa menia a tento typ odpadu sa už dá recyklovať. Pri obaloch na vajíčka však najlepšie urobíš, ak ich budeš zbierať a potom ich prinesieš niekomu, kto chová doma sliepky a môže ich použiť na čerstvé vajíčka. Alebo ich vhoď do bio odpadu či zakúr nimi v krbe.
 • Hubka na umývanie riadu patrí do zmesového komunálneho odpadu, je znečistená a nedá sa ďalej recyklovať.
 • Rozbitý sklenený tanier patrí do zeleného kontajnera, avšak porcelánový vhoď do kontajnera na zmesový odpad.
 • Nápojové kartóny (tetrapak) môžeš vhodiť do žltej nádoby, určenej na zber plastov, prípadne na to existujú osobitné oranžové nádoby. Nezabudni ich pre vyhodením zošliapnuť.
 • Plechovky a obaly z konzerv patria do kontajnerov určených na zber kovov (sú červenej farby). Ak sa taká nádoba v tvojom okolí nenachádza, plechovky od nápojov (pivo, nealko a pod.) a konzervy môžeš vkladať do žltých nádob na plasty alebo do oranžového kontajnera, ktorý primárne patrí nápojovým kartónom. Najlepšie je riadiť sa podľa pokynov tvojej obce/mesta. Plechovky pred vyhodením zošliapni.
 • Pokladničné doklady sú síce z papiera, no do modrého koša na papier rozhodne nepatria. V skutočnosti ide o termopapier, ktorý sa nedá ďalej recyklovať, preto ich hádž do komunálneho zmesového odpadu.
 • Kuchynský olej mohol u vás doma ostať po varení či vyprážaní. Najlepšie urobíš, ak ho precedíš cez lievik do uzatvárateľnej nádoby a prinesieš na vybrané benzínky, napr. Slovnaft, ktoré ho ďalej spracujú a využijú ako biopalivovú zložku do motorovej nafty.
 • Použité a vybité batérie určite nezahadzuj do zmesového odpadu ani si ich nenechávaj doma v šuflíkoch. Správny postup je, že ich môžeš vhodiť do zbernej nádoby na to určenej, napríklad v NAY elektrodomoch alebo aj v Tescu. Batérie, ktoré skončia v nesprávnych nádobách alebo na skládkach, sú pre životné prostredie veľkou záťažou.
 • Nepoužité lieky nepatria do žiadneho odpadu. Vráť ich, prosím, do lekárne.

 

Recykluj správne! Farba koša je rozhodujúca.

ako recyklovať sklo

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV

PATRÍ:

sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy

 

NEPATRÍ:

drôtené sklo, keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, vratné sklenené obaly, krištáľové sklo, pozlátené a pokovené sklo, znečistené sklenené výrobky a obaly

ako recyklovať papier

DO MODRÝCH KONTAJNEROV

PATRÍ:

papier, najmä neznečistené papierové obaly, rolky od toaletného papiera či obaly od vajíčok, krabice, kartóny, lepenka, noviny, zošity, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky

 

NEPATRÍ:

mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový, voskový a dechtový papier, použité plienky, hygienické potreby a znečistené obaly a výrobky

ako recyklovať plasty

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV

PATRÍ:

stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od nápojov, mikroténové vrecká, plastové tašky, fólie, plastové obaly – od šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov, neznečistené obaly a výrobky z plastov

 

NEPATRÍ:

novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb

ako recyklovať kovy

DO ČERVENÝCH KONTAJNEROV

PATRÍ:

neznečistené obaly z kovu, konzervy, alobal, plechovky od nápojov

 

NEPATRÍ:

kovové obaly znečistené alebo kombinované s iným obalom, napr. tuby od zubnej pasty alebo od krému na topánky

ako recyklovať bio odpad

DO HNEDÝCH BIO KONTAJNEROV

PATRÍ:

kuchynský odpad z ovocia a zeleniny, odpad zo záhrady, zbytky z kávy a čaju, škrupinky orechové aj z vajíčok

 

NEPATRÍ:

mäso a potraviny živočíšneho pôvodu, kosti, popol 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial